Դեսպանություններ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Սեպուհի փող., 6ա շենք
+374-10-226755 , +374-10-220117 , +374-10-278213

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Այգեստան, 12-րդ փողոց, 6 տուն
+374-10-576452 , +374-10-576451

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔՈՒՎԵՅԹԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Հրաչյա Քոչարի փող., 7/3 շենք
+374-60-508050 , +374-60-508558

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Դերենիկ Դեմիրճյան փող., 6 շենք
հյուպատոսական բաժին` +374-10-536754
+374-10-530051

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Բաբայան փող., 2/10 շենք
հյուպատոսական բաժին` +374-10-200742

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Բուդաղյան փող., 1 շենք
հյուպատոսական բաժին` +374-10-234900
+374-10-280457 , +374-10-234983 , +374-10-232952

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Իտալիայի փող., 5 շենք
+374-10-542335 , +374-10-542336 , +374-10-542345

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 12 շենք
+374-10-560067 , +374-10-545762

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Ձորագյուղ ազգագրական թաղամաս, 13/14 շենք
+374-10-501302 , +374-10-501303 , +374-10-501304

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԻՏՎԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Բաբայան փող., 2/13 շենք
+374-10-297680

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Նիկոլ Դումանի փող., 12ա շենք
+374-10-275611 , +374-10-220269

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Նոր Արեշ, Սոֆիայի փող., 16 շենք
+374-10-458233

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Ձորափի փող., 50/2 շենք
+374-10-539174 , +374-10-539175 , +374-10-539173

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Բարբյուսի փող., 34 շենք
+374-10-265942

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Արմենակ Արմենակյան փող., 153 շենք
+374-10-652001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, 0010, Երևան, Հանրապետության փող., 44ա շենք
+374-10-542493 , +374-10-542495
հյուպատոսական բաժին` +374-10-542497

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, 0015, Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փող., 13ա շենք
հյուպատոսական բաժին` +374-10-589843
հերթապահ` +374-10-567427

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Բարբյուսի փող., 15 շենք
+374-10-275332, հյուպատոսական բաժին` +374-10-227610

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 14 շենք
հյուպատոսական բաժին` +374-10-524028
+374-10-524036 , +374-10-529023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԵՎ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 34 շենք
+374-10-264301

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, 0082, Երևան, Ամերիկյան փող., 1 շենք
կոմուտատոր` +374-10-494200 , +374-10-464700

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Վահագն Դավթյան փող., 5/1 շենք
+374-10-229727
հյուպատոսական բաժին` +374-10-256541

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՐԱԶԻԼԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Սիմեոն Երևանցու փող., 57 շենք
ընդունարան` +374-10-500210

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Չարենցի փող., 29 շենք
հյուպատոսական բաժին` +374-10-586591
+374-10-523279 , +374-10-524581

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փող., 8 շենք
+374-10-591950

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, 0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2/1 շենք
+374-10-524088 , +374-10-529860

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստան, Երևան, Նաիրի Զարյան փող., 17ա շենք
+374-10-249928
հյուպատոսական բաժին` +374-10-249705